Coffee ad: "Para kanino ka bumabangon?"

#015 Reflection of the Day:

Coffee ad: “Para kanino ka bumabangon?”

 

Reflection: Bumabangon ako para sa mga pangarap ko para sa pamilya ko, para sa mga kaibigang inaasahan ang tulong ko, para sa makaganti ng kabutihan sa mga nagpamalas sakin ng malasakit at para sa lahat ng tao na nangangailangan.

 


Share this ROTD with your own written reflection with hashtags #ROTD #artmark on Facebook or Twitter!

To subscribe to my daily reflections, just follow me on Instagram.

“Most of the time, it only takes us one question to ask to find the answer we need in life.”

Browse Reflection of the Day under ARTMARK – Life Blog Category for more ROTDs.

You may also like